• slidebg1

บริษัท ฟูบาซิสเต็ม จำกัด

SEICLOUD

ระบบบริหารสถานศึกษาบนกลุ่มเมฆครบวงจร เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการต่างๆ ที่อยู่ภายในสถานศึกษา และช่วยลดภาระของบุคลากรลง

WEBSITE DESIGNER

จัดทำ และออกแบบเว็บไซต์ เราเชื่อว่าความประทับใจแรกของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเหตุผลให้เราออกแบบเว็บไซต์ด้วยใจ

WEB APPLICATION

พัฒนาแอ๊พพลิเคชั่นให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า