คอร์สอบรมของเรา

เรามีทีมงานสอนคุณภาพ ที่จะช่วยอบรมเรื่องต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจตามหัวข้อที่ท่านต้องการ แต่ละคอร์สอบรม จะมีการเรียนทฤษฏี และ การเน้นลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่เริ่มต้น จนระดับสูง  มีหนังสือ – สื่อการเรียน ครบถ้วน แบบฝึกหัดเยอะ สอนเป็นกันเอง

mBot

สร้างโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ โดยเรียนตั้งแต่พื้นฐานลอจิก และแนวคิดการเขียนโปรแกรม

ระยะเวลา : 3 วัน
ระดับ : พื้นฐาน
เหมาะสำหรับ : อายุ 13 ปีขึ้นไป 

Basic Programming

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน และทำความเข้าใจลอจิคการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี

ระยะเวลา : 3 วัน
ระดับ : พื้นฐาน
เหมาะสำหรับ : อายุ 13 ปีขึ้นไป 

Java Programming

เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานลอจิก และแนวคิดการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา และนำไปต่อยอดสร้างเดสก์ทอปแอพลิเคชั่น

ระยะเวลา : 5 วัน
ระดับ : พื้นฐาน
เหมาะสำหรับ : อายุ 13 ปีขึ้นไป 

Web Building

พื้นฐานการทำเว็บ การเรียกใช้แทคต่างๆ รวมไปถึงการเรียนรู้การใช้ html5 และ css3

ระยะเวลา : 3 วัน
ระดับ : พื้นฐาน
เหมาะสำหรับ : อายุ 13 ปีขึ้นไป 

Desktop Application

หัดสร้างเดสก์ทอปแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานจริง และการใช้งานฐานข้อมูลเบื้องต้น รวมไปถึงการติดตั้ง

ระยะเวลา : 5-7 วัน
ระดับ : กลาง
เหมาะสำหรับ : อายุ 13 ปีขึ้นไป 

Mobile Application

สร้างแอพบนมือถือที่ใช้ได้ทั้งไอโอเอสและแอนดรอย ด้วยไอออนิคเฟรมเวิร์ค รวมไปถึงการนำแอพเข้ามาเก็ต

ระยะเวลา : 5-7 วัน
ระดับ : กลาง
เหมาะสำหรับ : อายุ 13 ปีขึ้นไป 

Web Application

เรียนรู้การทำเว็บแอพลิเคชั่นระดับสูง สามารถต่อยอดได้หลากหลาย 

ระยะเวลา : 5-7 วัน
ระดับ : กลาง – 
สูง
เหมาะสำหรับ : อายุ 13 ปีขึ้นไป