ระบบลงเวลานักเรียน (SAT)

ระบบลงเวลานักเรียน นี้จะอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆฝ่าย โดยครูประจำชั้นไม่ต้องเสียเวลาในการเช็คชื่อนักเรียน และฝ่ายปกครองก็ไม่ต้องใช้เวลาในการทำข้อมูลสถิติการมาเรียนของนักเรียนทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายเทอม และส่งข้อมูลการมาเรียนให้ผู้ปกครองผ่านทางสมาร์ทโฟน(ฟรี)โดย Push Notification หรือทาง SMS โรงเรียนสามารถเลือกตั้งค่าได้ตามต้องการ

ในการลงเวลาเข้าโรงเรียนโดยใช้บัตรนักเรียนทาบบนเครื่องอ่านเพื่อเก็บข้อมูลการลงเวลา ของนักเรียนในวันนั้นๆ และมีหน้าจอแสดงผลรูปของนักเรียนเมื่อมีการลงเวลา ระบบสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS ไปให้กับผู้ปกครอง เช่นส่งเมื่อสาย เท่านั้นหรือส่งเมื่อขาดเรียนเท่านั้น ประมวลสถิติการมาเรียนของนักเรียนออกมาอยู่ในรูปแบบกราฟ เพื่อแสดงให้ครูที่มีหน้าที่ รับผิดชอบได้ทราบ

ความสามารถของระบบยังไม่หมดเพียงเท่านั้นหากรวมกับระบบคะแนนความประพฤติสามารถตั้งค่าให้เมื่อนักเรียนไม่มาโรงเรียนหรือมาสายสามารถตัดคะแนนความประพฤติได้เลยเช่นกัน

นอกจากนี้โรงเรียนสามารถใช้ระบบเช็คชื่อในหน้าเสาธงและรายคาบผ่านทางสมาร์ทโฟน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์การเข้าเรียนของนักเรียน โดยระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อนักเรียนไม่เข้าคาบเรียนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับ

ทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารของผู้ปกครองก็มีได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้สมาร์ทโฟนในการดูข้อมูลผ่านทางแอพลิเคชั่น หรือจะเป็นการรับ SMS รวมไปถึงการรับเป็นอีเมลล์

มีนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ใช้งานระบบลงเวลานักเรียนของเราทั้งเว็บและแอพกว่า 70,000 ราย 

ข้อดีของการใช้ระบบลงเวลา

ในการเก็บข้อมูลของระบบลงเวลานักเรียนนั้นจะส่งข้อมูลมาเก็บบนคลาวด์ หรือบนโลกของอินเตอร์เน็ท ทำให้การเข้าถึงข้อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียนนั้นทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

  •  ผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ปกครองตักเตือนบุตรหลานได้ทันท่วงที
  •  แจ้งเตือนด้วยแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ SMS
  •  โรงเรียนลดเวลาเรื่องการเช็คชื่อนักเรียนทำให้เวลาเรียนเพิ่มขึ้น
  •  ครูอาจารย์สามารถใช้งานข้อมูลที่มีการเช็คชื่อรายคาบเรียนเป็นข้อมูลสรุปการเข้าเรียนของนักเรียน
  •  ลดการใช้งานบุคลากรในการรวบรวมและสรุปผลการมาโรงเรียนของนักเรียน
  •  ใช้ร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ สามารถสร้างสมุดพกที่มีข้อมูลการมาเรียนและเกรดของนักเรียนได้
  •  ครูสามารถส่งข้อความถึงผู้ปกครองได้ทำให้การปรึกษากับผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  •  โรงเรียนสามารถเปิดให้ผู้ปกครองสามารถลาโรงเรียนให้นักเรียนได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน
  •  ระบบรายงานการมาเรียนสรุปเป็นรายวัน รายเดือน รายบุคคล รายห้องเรียน

ระบบลงเวลาของเราใช้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้ระบบที่ออกแบบมาใช้งานได้จริงตามความต้องการของโรงเรียน รวมไปถึงการดูแลและบริการของเรา ซึ่งจะมีพนักงานเข้าไปเช็คระบบทุกสัปดาห์ เพื่อให้ใช้งานได้ลื่นไหลไม่ติดขัด

“ระบบที่เน้นการใช้งานได้จริง”